Skip navigation


Søg

Søg
Søg i :

Manual om Farestaldsmanagement

Alle farestaldens rutiner fra før faring og frem til fravænning gennemgås i manualen om farestaldsmanagement.
Institution:
Videncenter for Svineproduktion  og  Dansk Landbrugsrådgivning
Fagligt ansvar:
Vivi Aarestrup Moustsen, Flemming Thorup, Ellen Møller Hansen, Inga Riber, Claus Rasmussen, Anders Peter Andersen  og  Dorthe Poulsgård
Sidst revideret:
29. februar 2016
Næste Side
Støtte af Fødevareministeret og EU

Resultaterne i farestalden danner grundlaget for produktiviteten i soholdet. 

Et godt management i farestalden er altafgørende for at kunne producere store og sunde fravænnede grise, som er grundlaget for den videre produktion. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere har styr på rutiner og arbejdsgange - lige fra klargøring af farestien inden indsættelse og frem til klargøring af pattegrise til fravænning.

Vær opmærksom på, at der i håndbogsbladene findes henvisninger til bilag, der kun er tilgængelige ved kontakt til medlemmer af EKSPERTGRUPPE FARESTALDSMANAGEMENT.

Oversigt over håndbogsblade til Farestaldsmanagement

H1 - Klargøring af farestald og -stier 

H2 - Funktionskrav til farestien 

H3 - Søernes nærmiljø

H4 - Faringsforberedelse

H5 - Faringsovervågning

H6 - Fødselshjælp

H7 - Sikring af råmælk

H8 - Kuldudjævning

H9 - Ammesoen

H10 - Mindste-amme

H11 - Ombytning af kuld

H12 - Opsamlingsso til pattegrise med nedsat trivelighed

H13 - Pattegrisens nærmiljø

H14 - Tilsyn i farestalden af søer, pattegrise, stald og sti

H15 - Sygdom og behandliing af soen

H16 - Sygdom og behandling af pattegrise

H17 - Jerntildeling, kastration, halekupering og tandslibning

H18 - Mælkeydelse

H19 - Fodring af søer - vådfoder

H20 - Fodring af søer - tørfoder

H21- Individuel justering af soens foderstyrke efter faring

H22 - Foderstruktur til diegivende søer

H23 -  Fodring af pattegrise

H24 - Fravænningsprocedure

H25 - Forebyggelse og håndtering af skuldersår

H26 - Kommunikation mellem farestald og andre staldafdelinger

H27 - Weekend- / ferieafløsning i farestalden

H28 - Antal farestier

H29 - Vigtige lovkrav i relation til farestalden

H30 - Indsættelse af løsgående søer

H31 - Særligt fokus ved faringsovervågning af løsgående søer

H32 - Særligt fokus dag 1-5 efter faring hos løsgående søer

H33 - Virushåndtering i farestalden

H34 - Håndtering af mindste grise og IUGR-grise

Finansering

Den Europæiske Union ved den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Næste Side

Projektleder

Projektleder på Farestalds-management er Dorthe Poulsgård Frandsen

Implementering

Kontakt den lokale rådgivning for at sikre korrekt implementering.

Mere viden

Læs mere om 

Video

værktøjslinie
  • Print og gem
  • send til ven
  • Abonnér
Luk
Print siden

Du kan udskrive siden i printvenlig format, klik på knappen.

Tænk på miljøet!
Husk at du også kan downloade en pdf af siden istedet...

PDF version af siden

Download og gem en PDF-version af siden.

For at downloade en PDF version skal Acrobat Reader være installeret på din computer.

Bogmærk siden

Du kan bogmærke denne side og dele med andre.

Du kan dele bogmærker via facebook, twitter mv.

Print Siden
Download
Bogmærk
Luk
SEND TIL EN VEN

Send til flere ved, at separere email- adresser med komma eller semikolon.

Din besked er nu sendt til din ven.
Der er sket en fejl. Din besked blev ikke sendt. Prøv igen senere.
Send Siden
Luk
Abonner
NYHEDSBREV

Tilmeld dig et eller flere nyhedsbreve. Så modtager du en mail fra os hver 14. dag med de seneste nyheder fra branchen, noteringer samt de nye forskningsresultater.

SMS TJENESTER

Tilmeld dig SMS-opdatering med den ugentlige notering, og eventuelle vigtige nyheder.

RSS

Abonnér på vores RSS-feed og få først besked, når der er nye nyheder og publikationer.

Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld SMS
Tilmeld rss
Luk
Gem side
PDF version af siden

Download og gem en PDF-version af siden.

For at downloade en PDF version skal Acrobat Reader være installeret på din computer.

Bogmærk siden

Du kan bogmærke denne side og dele med andre.

Du kan dele bogmærker via facebook, twitter mv.

Download
Bogmærk
Statistik