Skip navigation


Søg

Søg
Søg i :

MRSA i svinebesætninger

For at mindske spredningen af MRSA 398 er det helt afgørende, at alle, der arbejder i svinebesætninger, sørger for god hygiejne, inden de forlader stalden.
Institution:
Videncenter for Svineproduktion
Fagligt ansvar:
Poul Bækbo
Sidst revideret:
17. marts 2015

MRSA CC398

MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er modstandsdygtige (resistente) overfor behandling med almindelige stafylokok-penicilliner. De har været kendt i Danmark siden midten af 1960’erne og har hidtil kun været et problem for mennesker. For nogle år siden blev der fundet en ny type, som hedder MRSA CC398. Den findes hos husdyr, specielt hos grise.

Mennesker, der arbejder i MRSA CC398 positive besætninger bliver hyppigt bærere af MRSA CC398 og skal derfor tage særlige forholdsregler. MRSA CC398 smitter sjældent fra menneske til menneske. Bakterien giver ikke sygdomsproblemer hos svin, ligesom kødet fra grisene ikke udgør en risiko for forbrugerne. MRSA CC398 er således ikke et fødevaresikkerhedsproblem og er ikke et problem for raske mennesker.

Smittebeskyttelsesplan

Siden 1. oktober 2014 skal alle landmænd med en sundhedsrådgivningsaftale have en smittebeskyttelsesplan. Smittebeskyttelsesplanen skal udarbejdes af den besætningsansvarlige efter rådgivning fra besætningsdyrlægen.

Forrum

For at mindske spredningen af MRSA CC398 er det afgørende, at alle, der arbejder i svinebesætninger, sørger for god hygiejne, inden de forlader stalden. Alle besætninger med en sundhedsrådgivningsaftale skal have et forrum.

Forrummet skal være udstyret med:

 • Håndvask med koldt og varmt vand
 • Håndsæbe
 • Middel til hånddesinfektion
 • Engangshåndklæder (stofhåndklæder bliver fyldt af bakterier)
 • Tøj eller overtrækstøj (evt. engangstøj) til anvendelse i besætningen
 • Gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres
 • Faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og evt. udstyr.
Figur af korrekt indrettet forrum
Figuren viser korrekt indretning og brug af forrummet.

MRSA CC398 findes i støvet i stalden

MRSA CC398 er en MRSA-type, som især findes i grisestalde. Grisen bærer MRSA CC398 på huden eller i trynen. I stalden vil MRSA CC398 være i støvet, på alle overflader og i luften. MRSA CC398 har ikke nogen betydning for grise.

Forholdsregler i MRSA 398 positive besætninger

Det helt afgørende i bekæmpelsen af MRSA er, at man begrænser smitten og undgår at sprede bakterien. Det er enkle virkemidler, svineproducenter og deres medhjælpere skal tage i brug. Da det er i støvet MRSA 398 findes, kan man undgå at bringe smitte fra stald til husstand, ved at overholde nogle enkelte regler for god hygiejne:

 1. Tag bad og skift til rent tøj lige inden besætningen forlades. Undgå at få støv fra stalden på det rene tøj. Tøj som bæres udenfor staldområdet bør anbringes i et lukket skab i den rene del af forrummet. Arbejdstøj bør vaskes i staldområdet.
 2. Vask hænderne ofte og grundigt. Udskift stofhåndklæder med engangshåndklæder. I de tilfælde hvor hænderne ikke er synligt snavsede, kan man med fordel bruge hånddesinfektionssprit. Det er vigtigt at bruge midler, der er tilsat håndlotion, da ren sprit udtørrer hænderne, så de sprækker. Man kan også bruge hånddesinfektion, efter man har vasket fingrene med vand og sæbe.
 3. Skal man til lægen eller sygehuset for at få behandlet en betændelse, bør man nævne, at man kommer fra en besætning med MRSA CC398. Det vil sikre, at man bliver behandlet med det korrekte antibiotikum, og at MRSA ikke spredes til alvorligt syge patienter i tilfælde af, at du skal indlægges på hospitalet.

Hvordan smitter MRSA 398 mellem besætninger?

MRSA CC398 spredes mellem besætninger ved handel med svin og med dyrlæger, rådgivere, kontrollanter, chauffører og andre personer, der besøger flere besætninger hver dag. Det er også fundet, at gnavere kan bære MRSA CC398, og det kan ikke udelukkes, at de kan bringe smitte fra en besætning til en anden.

Hvad skal man gøre i besætninger, der ikke kender sin status for MRSA 398?

Man bør altid overholde hygiejnereglerne, dvs. bad og tøjskifte når man forlader stalden, samt hyppig håndvask. 

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der bliver udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV), hvor de særlige smitterisici ved at arbejde i inficerede besætninger og foranstaltninger til at forebygge smitte er beskrevet.

Vejledning fra Sundhedsstyrelsen

 Hent vejledning

Sundhedsstyrelsens vejledning

På sundhedsstyrelsens hjemmeside findes der en vejledning til besætninger med MRSA 398.

Vejledningen er blevet opdateret d. 15 november 2012 i en 2. udgave.

En resistent stafylokok, der kan behandles

Stafylokokker er bakterier, som kan medføre genererende betændelser, som fx bylder og børnesår, og i sjældne tilfælde alvorligere sygdom, som betændelse i sår og blodforgiftning. MRSA CC398 giver den samme type infektioner som stafylokokker, der ikke er modstandsdygtige overfor antibiotika. Men hvis man får en betændelse med MRSA, kan den behandles med specialantibiotika.

Lavgradig smitte mellem mennesker

Stafylokokker smitter almindeligvis ved tæt kontakt med mennesker, der bærer stafylokokker eller ved at berøre ting, som er forurenet med stafylokokker (eks. dørhåndtag, telefon).

I modsætning til andre stafylokokker og MRSA-typer, spredes MRSA 398 meget dårligt fra menneske til menneske. Den findes sjældent hos personer, der ikke har direkte kontakt med levende grise. Risikoen for at blive smittet er derfor størst, hvis man arbejder med levende grise. Derfor er MRSA 398 blevet kategoriseret som et arbejdsmiljøproblem.

Husstandsmedlemmer, der ikke kommer i stalden, har derfor meget mindre risiko for at blive smittet, og der er kun set meget få tilfælde af smitte til mennesker, der ikke er i tæt familie med en, der arbejder med levende grise.

Risikoen for at blive smittet ved almindelige besøg er næsten lig nul.

Undersøgelse, behandling og opfølgning af personer med kontakt til MRSA 398

 • Alle i husstanden podes fra næse og svælg.
 • Personer, der dagligt eller jævnligt har kontakt med levende grise, vil blive udsat for MRSA 398 igen og igen. De skal derfor kun gennemgå en behandling for at fjerne bakterien, hvis de holder op med at komme i staldene eller har personlige årsager til at skulle få MRSA 398 fjernet.
 • Hvis en eller flere i husstanden findes positive, anbefales det at de gennemgår en behandling, så de kommer af med bakterien. Det kan kun betale sig, hvis personen ikke jævnligt kommer i stalden.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg bliver bærer af MRSA 398?

Man kan sagtens omgås andre mennesker, selv om man huser bakterien. Det skal ikke afholde en fra at deltage i foreningsliv, skole eller andet. Sandsynligheden for at smitte videre er meget lav, både hjemme og ude. De fleste mennesker renser sig hurtigt af sig selv for MRSA 398, når de er væk fra stalden i nogle dage. Ved kontakt til sundhedsvæsenet skal du altid oplyse, at du er bærer af MRSA.

Som MRSA bærer kan man mindske risikoen for at smitte andre ved at:

 • dække eventuelle sår til med ren forbinding
 • vaske hænder før man går ud
 • undlade at dele håndklæde med andre

Hvilke myndigheder vejleder om håndteringen af MRSA i Danmark?

Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitution vejleder om MRSA-udbrud på hospitaler, på plejehjem, hos tandlæger, fysioterapeuter eller lignende steder og iværksætter forholdsregler for at undgå yderligere spredning.

Fødevarestyrelsen vejleder landbruget i, hvordan de begrænser MRSA-udbrud blandt dyrebesætningerne, håndterer gårdbesøg, beskytter de ansatte m.m.

Arbejdstilsynet vejleder om regler af hensyn til de ansattes sikkerhed.

Statens Serum Institut overvåger forekomsten af MRSA i Danmark.

Video

Vejledning

Hent Vejledning om MRSA 398 i svinebesætninger:

DANSK

ENGELSK

RUSSISK

5-punkts plan for MRSA

Fødevareministeriets 5-punktsplan for at begrænse MRSA:

1. Krav om tøjskift og håndvask, når man forlader stalden

2. Krav om smittebeskyttelsesplan

3. Rutinemæssig stop af flokmedicinering

4. Ny rådgivningstjeneste

5. Undersøgelse af afgiftsstruktur på antibiotika

Kilde: Fødevareministeriet
værktøjslinie
 • Print og gem
 • send til ven
 • Abonnér
Luk
Print siden

Du kan udskrive siden i printvenlig format, klik på knappen.

Tænk på miljøet!
Husk at du også kan downloade en pdf af siden istedet...

PDF version af siden

Download og gem en PDF-version af siden.

For at downloade en PDF version skal Acrobat Reader være installeret på din computer.

Bogmærk siden

Du kan bogmærke denne side og dele med andre.

Du kan dele bogmærker via facebook, twitter mv.

Print Siden
Download
Bogmærk
Luk
SEND TIL EN VEN

Send til flere ved, at separere email- adresser med komma eller semikolon.

Din besked er nu sendt til din ven.
Der er sket en fejl. Din besked blev ikke sendt. Prøv igen senere.
Send Siden
Luk
Abonner
NYHEDSBREV

Tilmeld dig et eller flere nyhedsbreve. Så modtager du en mail fra os hver 14. dag med de seneste nyheder fra branchen, noteringer samt de nye forskningsresultater.

SMS TJENESTER

Tilmeld dig SMS-opdatering med den ugentlige notering, og eventuelle vigtige nyheder.

RSS

Abonnér på vores RSS-feed og få først besked, når der er nye nyheder og publikationer.

Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld SMS
Tilmeld rss
Luk
Gem side
PDF version af siden

Download og gem en PDF-version af siden.

For at downloade en PDF version skal Acrobat Reader være installeret på din computer.

Bogmærk siden

Du kan bogmærke denne side og dele med andre.

Du kan dele bogmærker via facebook, twitter mv.

Download
Bogmærk
Statistik