Skip navigation


Søg

Søg
Søg i:
Find:
Forfatter søgning

ForsidePublikationer

Publikationer

Viser 1 - 20 af  de første 2480 publikationer
 • Notat nr. 1709
  Offentligt tilsyn grundet tuberkuloselignende forandringer hos svin efter brug af ubehandlet spagnum

  Fund af tuberkuloselignende forandringer på slagtekroppen har ført til offentligt tilsyn i en række svinebesætninger i løbet af vinteren 2016/2017. En efterfølgende undersøgelse har vist en klar sammenhæng til brug af ubehandlet, svensk spagnum.

  16.03.2017
 • Notat nr. 1708
  Søerne bliver ikke stressede af at være ammesøer

  Ammesøer og mellemsøer har samme niveau af kortisol, puls og mælkenedlægningsfrekvens som normale søer, der fravænner egne grise.

  15.03.2017
 • Meddelelse nr. 1099
  Tilvæksten falder, når de små pattegrise bliver hos egen mor ved kuldudjævning

  Når de små pattegrise blev hos egen mor ved kuldudjævning, faldt tilvæksten statistisk sikkert i forhold til opvækst hos en mindsteamme.

  08.03.2017
 • Meddelelse nr. 1098
  Mere protein og aminosyrer til diegivende søer øger kuldtilvæksten

  Ved at øge diegivningsfoderets indhold af aminosyrer og protein opnås en højere daglig kuldtilvækst og et reduceret vægttab hos soen. På baggrund af disse resultater blev normerne til diegivende søer i 2015 øget.

  03.03.2017
 • Meddelelse nr. 1097
  Energitilskud til nyfødte grise forhindrer ikke optagelsen af råmælksantistoffer

  Pattegrise, som får glucose eller ko-råmælk, inden de drikker råmælk hos soen, kan fortsat optage råmælksantistoffer fra somælken.

  23.02.2017
 • Meddelelse nr. 1096
  Forskel i firmablandinger til slagtesvin - 2016

  En afprøvning af slagtesvinefoder fra 2016 viste forskel i produktionsværdien mellem blandingerne. DLG-foder havde en statistisk sikker bedre produktionsværdi end foder fra VA, men produktionsværdien var ikke statistisk sikker bedre end foder fra ATR eller Danish Agro.

  16.02.2017
 • Notat nr. 1707
  Forbedret økonomi og dyrevelfærd i svineproduktionen ved øget overlevelse af pattegrise og smågrise

  Der var god effekt af at sætte fokus på øget overlevelse af pattegrisene. Besætninger, der deltog i en staldskole, fik 0,4 grise per faring flere frem til salg. Besætninger der gennemgik et intensivt rådgivningsforløb fik 0,3 flere solgte grise.

  16.02.2017
 • Erfaring nr. 1707
  Reduktion af dødfødte ved fokuseret faringsovervågning

  I en besætning har intensiv, systematisk faringsovervågning af søer med historie om dødfødte grise reduceret antallet af dødfødte med 0,2 gris/kuld svarende til 11,1 %. Gevinsten er beregnet til 63 kr./årsso.

  08.02.2017
 • Erfaring nr. 1705
  Doseringsnøjagtighed ved brug af forskellige halmtyper i et automatisk halmanlæg

  Spot-Strø anlæg fra Bopil A/S kan tildele strøelse med en snitlængde på ca. 1 cm med en doseringsnøjagtighed omkring 5 pct. Hvis der kan accepteres højere unøjagtighed, kan marksnittet byg- og hvedehalm på 3-4 cm også benyttes.

  07.02.2017
 • Notat nr. 1706
  Karakteristik af slagtesvineproducenter med planteavl

  De dygtigste virksomhedslandmænd er ekspansive og driver virksomheden med en høj finansiel risikofaktor. I 2015 var der kun 10 % af slagtesvinebedrifterne, der opnåede topresultater for både planteavl og slagtesvineproduktion.

  02.02.2017
 • Meddelelse nr. 1094
  Kontrol af færdigfoder (2016)

  Kontrol af 150 færdigfoderprøver viser forskel på, hvor godt de enkelte foderfirmaer overholder deklareret indhold af energi, råprotein, lysin og methionin. Generelt overholdes energi, råprotein og lysin, mens der findes lavere indhold af methionin.

  02.02.2017
 • Notat nr. 1705
  Temperaturmåling - dansk svineproduktion - januar 2017

  Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 2016 og 2017.

  01.02.2017
 • Erfaring nr. 1704
  Holdbarhed hos unge søer

  Det gav en gevinst på 101 kr. per årsso at øge holdbarheden blandt første og andet kuld-søer. Før blev hver tredje af de udsatte søer sat ud inden løbning til tredje kuld. Ved afslutning var det reduceret til hver fjerde af de udsatte søer.

  30.01.2017
 • Erfaring nr. 1702
  Øget pattegriseoverlevelse gav 187 kr./årsso mere på bundlinjen

  PattegriseLIV viste, at konstant og vedholdende fokus gav en øget pattegriseoverlevelse. Totaldødeligheden blev i alt reduceret med 1,1 % og gevinsten var 187 kr. pr. årsso. Besætningen med den laveste totaldødelighed endte på 16,1 % totaldødelighed.

  30.01.2017
 • Erfaring nr. 1703
  Viden om dødsårsager forbedrer pattegriseoverlevelsen

  Kendskab til dødsårsagen kan få flere pattegrise til at overleve. I projekt PattegriseLIV viste USK-undersøgelser, at grise, som medarbejderne anså som klemte ihjel, var døde af blodforgiftning, og at grise med diarré reelt var døde af sult.

  30.01.2017
 • Erfaring nr. 1706
  Overbrusningsstrategi i drægtighedsstalde

  I drægtighedsstier med små redekasser og elektronisk sofodring anbefales det at overbruse spaltegulvet 1,5 minutter 2 gange i timen i sommerperioden og 1 minut hver anden time i vinterperioden for at sikre god gødningsgennemgang og god skridsikkerhed.

  27.01.2017
 • Notat nr. 1704
  Værktøjer til gode rutiner

  Beskrivelse af basal viden omkring rutiner og management i farestalden var med til at øge pattegriseoverlevelsen i de besætninger, der deltog i projektet PattegriseLIV. Da viden modtages forskelligt, var der valgt forskellige metoder til formidling.

  26.01.2017
 • Meddelelse nr. 1095
  Idealproteinniveau til smågrise

  Omvendt fasefodring af smågrise med start på lavt proteinniveau og slut på højere proteinniveau gav færre diarrébehandlinger og bedst totaløkonomi.

  24.01.2017
 • Notat nr. 1703
  Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2016-2018

  Driftsresultat efter ejerløn mv. ventes at blive forbedret fra cirka 60.000 kr. i 2016 til cirka 400.000 kr. i 2017. Forbedringen skyldes et lille fald i foderpriserne, en højere notering, samt bedre markøkonomi.

  19.01.2017
 • Rapport nr. 52
  Dansk svineproduktions konkurrenceevne 2015

  Fremgang i dansk konkurrenceevne i smågrise- og slagtesvineholdet når 2015 sammenlignes med 2014 i forhold til konkurrenterne. Global tilbagegang i rentabilitet pr. kg slagtekrop i 2015.

  16.01.2017

Nyhedsbrev

Email


Fornavn


Efternavn


Firma


værktøjslinie
 • Print og gem
 • send til ven
 • Abonnér
Luk
Print siden

Du kan udskrive siden i printvenlig format, klik på knappen.

Tænk på miljøet!
Husk at du også kan downloade en pdf af siden istedet...

PDF version af siden

Download og gem en PDF-version af siden.

For at downloade en PDF version skal Acrobat Reader være installeret på din computer.

Bogmærk siden

Du kan bogmærke denne side og dele med andre.

Du kan dele bogmærker via facebook, twitter mv.

Print Siden
Download
Bogmærk
Luk
SEND TIL EN VEN

Send til flere ved, at separere email- adresser med komma eller semikolon.

Din besked er nu sendt til din ven.
Der er sket en fejl. Din besked blev ikke sendt. Prøv igen senere.
Send Siden
Luk
Abonner
NYHEDSBREV

Tilmeld dig et eller flere nyhedsbreve. Så modtager du en mail fra os hver 14. dag med de seneste nyheder fra branchen, noteringer samt de nye forskningsresultater.

SMS TJENESTER

Tilmeld dig SMS-opdatering med den ugentlige notering, og eventuelle vigtige nyheder.

RSS

Abonnér på vores RSS-feed og få først besked, når der er nye nyheder og publikationer.

Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld SMS
Tilmeld rss
Luk
Gem side
PDF version af siden

Download og gem en PDF-version af siden.

For at downloade en PDF version skal Acrobat Reader være installeret på din computer.

Bogmærk siden

Du kan bogmærke denne side og dele med andre.

Du kan dele bogmærker via facebook, twitter mv.

Download
Bogmærk
Statistik